Frimodig kyrka (FK)

Hans Lindholm, 72 år kandiderar för Frimodig kyrka. Han ställer upp i kyrkovalet då han är döpt till Kristus. Han hörde Franciskus kallelse: ”Res dig och bygg upp min kyrka, som du ser håller på att förfalla.” Han har valt just denna nomineringsgrupp då den betonar att Jesus är kyrkans Herre och att alla bör få chansen att tro på honom. Dessutom är det en partipolitiskt obunden grupp.

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?

Fler och nya människor i alla åldrar behöver finna en kristen tro som bär genom livet. När kyrkan nu i flera år satsar på undervisning och lärande måste fokus vara att förmedla kunskap och erfarenheter i tron till konfirmander och unga vuxna.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?

Skriva motioner i stiftsfullmäktige: Satsa på högmässan och nya sätt att vara kyrka. Låt ungdomar både delta och medverka i gudstjänsten. Skapa öppenhet för alla frågor och ge bibliska svar. Medan stiftsgården i Undersvik uppgraderas ska ungdomsledare ändå utbildas.

3. Beskriv hur Uppsala stift ser ut år 2030. Hur når vi dit? Utmaningar/hinder/problem du ser för att nå dit.

Antingen en byråkratisk koloss i Uppsala eller – mycket hellre – en gräsrotsrörelse både i städer och på landsbygd.

Frimodigt marknadsföra det glada budskapet som kyrkans ”selling point”. Oftare samlas i hem. Kristen i vardagen. Färre anställda, fler volontärer. Stiftet skapar samhörighet mellan lokala ”glödpunkter” där hemligheter öppnas och bröd delas.

Orealistisk självbild. Borttappat evangelium. Fega beslut. Felaktiga prioriteringar (bevarar oviktiga traditioner och släpper den ständigt aktuella nyheten om Guds kärlek).

 

Läs mer om Frimodig kyrka här: https://frimodigkyrka.se/

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.