Himmel och jord

Marie Arnesdotter 48 år kandiderar för Himmel och jord. Hon ställer upp i kyrkovalet då det för henne som kyrkomusiker och naturvän är viktigt att kyrkan skyddar mer skog och ställer om till hyggesfria metoder, samt värnar om människovärdet. Det kyrkan lär ut och tror ska harmoniera med det som görs. Hon har valt denna nomineringsgrupp då den är en röst, vuxen ur kyrkans egna led av aktiva personer, som är kritisk till skogsmissbruket och kyrkans koloniala historia. I det sveket ser H&J en koppling till medlemstappet. H&J vill istället skapa framtidstro.

 

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?

Att kyrkan visar att den ser ekosystemens och skogens egenvärde, skyddar natur och inför hyggesfria metoder. Klimatmålen, urfolksrätten, respekt för människors unika olikheter är viktiga värden.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?

Klimatmålen ska prägla tron och det vi gör. Unga ska vara trygga, behövda och sedda. Aktiviteter såsom vandringar, temadagar och utforskning av naturen kan lyfta fram naturvärden som ska skyddas. Tro och gemenskap växer.

3. Beskriv hur Uppsala stift ser ut 2030. Hur når vi dit? Utmaningar/hinder/problem du ser för att nå dit?

Vi ska ha nått klimatmålen. Genom att utveckla och driva på det miljö- och klimatarbete som görs, låta det genomsyra hela förvaltningen och församlingsverksamheten, skydda natur och införa hyggesfria metoder.

Potentiella väljare behöver veta om att vi som driver dessa frågor finns att rösta på i kyrkovalet. De behöver rösta, annars har vi svårt med att få till en förändring. Vi behöver samverka över alla gränser. Många styrande sitter fast i gamla strukturer och tankemönster. De behöver vakna upp och inse allvaret i klimatkrisen.

 

Läs mer om Himmel och jord här: https://www.facebook.com/Himmel-och-Jord

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.