En dag om trans

En fortbildningsdag för trans

Du som är anställd i Svenska kyrkan eller Svenska Kyrkans Unga är välkommen till en fortbildningsdag om trans 7 feb 2024.

Dagen direktsänds från en studio i Västerås och föreläsare från hela landet kommer dela med sig av sina kunskaper för att öka kompetensen och medvetenheten om trans i Svenska kyrkan.

 Program

08.30 Mötet öppnar för inlogg

09.00 Introduktion till dagen

09.15 Introduktionspass om transfrågor med Edward Summanen från Transsammans

10.00 Paus 

10.10 Oliver Jähnke- Trans i kyrkan , egna erfarenheter och råd kring inkludering

11.00 Paus 

11.10 Karin Karlsson – Trygga rum för dem som inte alltid ryms  – några personliga reflektioner om själavård, normer och utanförskap

12.00 Lunch 

13.00 Välkommen tillbaka 

13.10 Jesper Svartvik – Hermeneutik – hur tolkar och tillämpar vi de sk ”svåra” texterna i bibeln?

14.00 Paus 

14.10 Kim Rehnman – Queer bibeltolkning utifrån uppsatsen ”Gud såg att det var gott”

15.00 Paus 

15.10 Teologiska kommittén berättar om sitt arbete med att ta fram ett teologiskt ställningstagande kring könsuttryck och könsidentitet.

15.45 Information från arrangörerna 

16.15 Tack för idag! 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.