Verksamhet

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift strävar efter att ha verksamhet som är rolig och viktig för barn och unga mellan 6 och 25.
På alla våra arrangemang finns utbildad personal och ideella unga ledare. De ansvarar för att skapa en trygg och lärorik miljö där alla får vara med och känna sig sedda och hörda. All vår verksamhet genomsyras av Svenska Kyrkans Ungas idé, att vara en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro.