Riksårsmötet

demo_12 - kopia

Riksårsmötet

Riksårsmötet (RÅM) är organisationens högsta beslutande organ.

Varje distrikt får skicka ombud till RÅM, hur många beror på antalet medlemmar föregående år.

Vilka som blir ombud från vårt distrikt beslutas på DÅM.

På RÅM beslutas det om förbundets verksamhet och ekonomi samt om vilka som ska väljas till olika förtroendeuppdrag.

2023 är RÅM i Jönköping och kommer pågå 3-6 aug.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.