Demokratidagen

DEMOKRATIDAGEN23

Demokratidagen

Välkommen på Demokratidag för lokalavdelningar i Skara stift!

27 augusti 2023 i Kyrkans hus, Floby

Välkommen på demokratidag för engagerade i Svenska Kyrkans Unga! Dagen vänder sig till dig som sitter i en styrelse, är kontaktperson, registeransvarig eller intresserad av hur en kan utveckla det demokratiska arbetet i sin lokalavdelning. Dagen är gratis men vid sen avanmälan kommer lokalavdelningen faktureras 30 kr som går till Svenska Kyrkans Ungas insamlingsprojekt.

Program för dagen

10.00 Gemensamt pass om demokrati

12.00 Lunch

13.00 Välj mellan olika pass

  1. Demokrati och makt – att leda möten
  2. Att skriva en proposition eller motion
  3. Medlemssidorna – för dig som är registeransvarig eller administratör

14.15 Välj mellan olika pass

  1. Hur göra styrelsearbetet roligare
  2. Barnkonsekvensanalys – en introduktion
  3. Möten för alla åldrar – hur inkludera yngre barn på årsmöten och i styrelsearbetet

15.30 Välj mellan olika pass

  1. Medlemsmöten
  2. Att arbeta med unga förtroendevalda – för dig som är personal eller ideell med uppgift att stötta SKU i din församling
  3. Ordförandesamling – för dig som är ordförande eller vice ordförande i din lokalavdelning

Dagen är slut ca kl 16.30

Sista anmälan 20 aug

Planeringsgruppen består av Thea Westermark, Anna Andersson, Lisa Gerenmark och Hanna Bothén (Sensus)

Frågor? Hör av er till Lisa.Gerenmark@svenskakyrkan.se 0511-26215

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.