Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Erik Tiveskog kandiderar för Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, POSK. Han ställer upp i kyrkovalet för att arbeta för ett församlingsfokus och en kärleksfylld gemenskap med Kristus som förebild och centrum.  POSK, delar den synen och har fokus på att församlingen i Kristus ska vara den grund hela Svenska kyrkan står på.

 

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?

Det är många frågor som är viktiga men om jag ska välja en så blir det vår gemenskap. Att kristen tro och Guds gemenskap ska vara den grund som binder samman oss inom både kyrkopolitik och församlingars gudstjänstgemenskap. En kyrka där våra partipolitiska ställningstaganden är en mindre del och församlingens väl är i fokus.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?

Att barn och unga får ta plats och vara församling är en självklarhet för oss i POSK, att skapa plats och tillfällen för det är något vi ständigt jobbar för. Vi vill att barn och ungdomar ska ha röster som blir hörda och handlingar som reflekterar det. Vi vill ha fler unga representanter i kyrkopolitiken, fler forum för diskussion och reflektion, bland mycket annat. Det viktigaste är att lyssna och agera efter det.

3. Beskriv hur Uppsala stift ser ut år 2030. Hur når vi dit? Utmaningar/hinder/problem du ser för att nå dit.

Uppsala stift 2030 är ett stift med en stabil och växande ekonomi, har ett fokus på församlingarna och är en stabil stöttepelare. Vi måste ta ansvar och hitta kreativa lösningar för att få ekonomin så stabil som vill vill ha den. Hitta nya vägar för gemenskap, kommunikation och tillgänglighet. Vi har många kunniga i vår personal, det vi behöver göra är att lyssna och ta vara på innovativa idéer. Vårt fokus är på våra rötter, församlingarna, det tror jag skapar en god grogrund för den vision vi har för Uppsala stifts framtid.

 

Läs mer om Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan här: https://www.posk.se/uppsalastift/

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.