Sverigedemokraterna (SD)

Jonatan Lindgren kandiderar för Sverigedemokraterna. Han ställer upp i kyrkovalet för att utvecklingen i Svenska kyrkan idag går åt ett håll där det blir allt svårare att känna igen sig i mycket av det kyrkan säger och gör. Jag har alltid varit en person som arbetar för förändring istället för att klaga så beslutet att ställa upp i valet var lätt. Han har valt denna nomineringsgrupp då den tydligast är en motpol gentemot den ökande politiseringen av Svenska kyrkan som vi har sett att andra partier driver på.

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?

Har inte svarat på frågan.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?

Ett förslag som vi driver och tror på är att inrätta ungdomsråd, så att vi unga kan vara med och påverka i våra församlingar. Vår röst måste tas på ett större allvar. Det är också viktigt att hjälpa de som står utanför kyrkan att kunna bli en del av denna. Missionen är ett av kyrkans viktigaste område och där behövs det mer fokus.

3. Beskriv hur Uppsala stift ser ut år 2030. Hur når vi dit? Utmaningar/hinder/problem du ser för att nå dit.

Ett Uppsala stift som växer. I medlemsantal så väl som i verksamhet. Med nya ansikten på gudstjänsterna och en större närvaro i samhället. Den största förändringen som måste till för att vända utvecklingen är att kyrka som vågar vara just kyrka. Evangeliet och det kristna budskapet är ett evigt budskap, som måste stå före vad som är modernt att tycka för stunden.

Läs mer om Sverigedemokraterna här: https://sd.se/kyrkoval/

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.