Klimatfestivalen

KLIMATFESTIVAL

Klimatfestivalen

I oktober blir det klimatfestival i Skara. Den anordnas av barn och unga, för vuxna! Nu är det dags att börja förbereda om ni vill vara med och skapa inför festivalen.

Med Klimatfestivalen, som anordnas den 26 oktober i Skara, ges barn, unga och konfirmander plats att kreativt uttrycka tankar och känslor kring klimat.

Var med och bidra till Klimatfestivalen

Tanken är att ni någon gång under året fram till början på oktober kan arbeta med klimatfrågan och ge barnen och ungdomarna tiden att både diskutera och skapa med klimatet i åtanke. Det kan vara en tavla, en film, en pjäs eller ett spel. Fantasin sätter gränserna. Det innebär att ni själva får avgöra i vilken omfattning (vilket kan variera från en timma till flera träffar) ni vill och kan arbeta med skapandet. Det är också upp till er om ni vill arbeta som grupp eller låta individer skapa själva. Det finns stor konstnärlig frihet, men givetvis tillåts inte kränkande uttryck.

Om klimatfestivalen

Själva festivalen äger rum i Skara den 26 oktober med start 14.00. Då kommer vi ställa ut och på annat sätt visa upp barn och ungas bidrag i domkyrkan, det kommer också bli föreläsningar om klimatet.

Den primära målgruppen för festivalen är vuxna medarbetare i Svenska kyrkan, anställda, förtroendevalda och ideella. Syftet är alltså att vuxna ska få ta del av vad barn och unga skapat och vill berätta om klimatet. Barn och unga får naurligtvis vara med och själva visa upp vad de arbetat med men det är inget krav och vi vet att tiden och dagen kan göra det svårt för många. Vi visar gärna upp ert arbete åt er! Det kostar inget att vara med vid festivalen, men ni får själva bekosta materialet för er utställning/programpunkt/bidrag, samt resor till och från Skara.

Anmäl intresse för att vara med och bidra

Maila lisa.gerenmark@svenskakyrkan.se om er lokalavdelning vill vara med och bidra!

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.